Riga crypto si lapona enigel comentariu bac

Romantismul este o mişcare literară şi artistică apărută în Europa la sf. XlX-lea, cu influenţe în literatură, filozofie, istorie, economie, politică. A luat naştere în Anglia, dar s-a extins repede în Germania şi Franţa, apoi în întreaga Europă, cuprinzând atât literatura riga crypto si lapona enigel comentariu bac şi artele plastice respectiv muzica şi estetica.

Romantismul a apărut ca o mişcare împotriva clasicismului riguros, de aceea neagă formele stricte şi cultivă sensibilitatea, fantezia, imaginaţia, sinceritatea emoţională în defavoarea raţiunii şi a lucidităţii clasice. Scriitorii romantici evadează din lumea reală în trecut, în lumea meditaţiei sau a visului, într-un cadru romantic nocturn, motivele preferate fiind noaptea şi luna. Evadarea romantică este o formă de refuz a realităţii de care erau dezamăgiţi. 1879, este prima creaţie eminesciană scrisă în metru popular trohaic, fiind rezultatul culegerilor folclorice ale poetului.

La baza acestei poezii este o doină populară, ceea ce este sugerat prin motivul codrului şi personificarea acestuia, folosirea diminutivului în adresarea directă, existenţa dialogului şi a elementele de versificaţie. Inspirată din literatura populară, poezia este îmbogăţită cu idei filosofice, astfel fiind o elegie filosofică a cărei idee fundamentală o constituie antiteza între condiţia umană trecătoare şi eternitatea naturii. Tema romantică a condiţiei umane în raport cu timpul conferă poeziei un ton elegiac. Poezia este bazată pe un dialog între poet şi codru, prin aceasta făcându-se distincţia dintre planul codrului şi cel al naturii. Motivul central este timpul care face legătura între cele două planuri aflate în antiteză.

Planul eului liric este marcat de timpul individual care este ireversibil, trecător, iar planul codrului este marcat de timpul universal care este etern. Aceste două planuri antitetice conturează tema poeziei: omul este o fiinţă trecătoare, iar natura este veşnică. Titlul sugerează bucuria reîntâlnirii codrului, considerat un vechi prieten. Astfel codrul este personificat, ceea ce este sugerat prin dialog şi prin întrebarea din primele versuri. Ideea scurgerii timpului este redat prin succesiunea anotimpurilor de bază: iarna şi vara, care exprimă rotaţia ciclică a timpului pentru codru. Forţa de rezistenţă a codrului este mare, nefiind afectat de asprimile iernii. Astfel pentru codru trecerea timpului înseamnă reînnoire veşnică.

Se simte glasul nostalgic al poetului prin constatarea tristă că viaţa omului este lineară în raport cu timpul ireversibil. Ultima secvenţă conţine răspunsul codrului în care accentele filosofice se intensifică. Atmosfera nostalgică a poeziei este accentuată nu numai prin ideea prezentată, ci şi prin ritmul trohaic al versurilor, redând muzicalitatea melancolică a doinei. Privită în ansamblu, creaţia este o meditaţie filozofică asupra existenţei umane în care se pot descoperi şi câteva elemente de elegie relevate de tristeţea omului care se simte limitat de timp pe tot parcursul vieţii sale. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Romantismul este o mişcare literară şi artistică apărută în Europa la sf.

XlX-lea, cu influenţe în literatură, filozofie, istorie, economie, politică. A luat naştere în Anglia, dar s-a extins repede în Germania şi Franţa, apoi în întreaga Europă, cuprinzând atât literatura cât şi artele plastice respectiv muzica şi estetica. Romantismul a apărut ca o mişcare împotriva clasicismului riguros, de aceea neagă formele stricte şi cultivă sensibilitatea, fantezia, imaginaţia, sinceritatea emoţională în defavoarea raţiunii şi a lucidităţii clasice. Scriitorii romantici evadează din lumea reală în trecut, în lumea meditaţiei sau a visului, într-un cadru romantic nocturn, motivele preferate fiind noaptea şi luna.

Evadarea romantică este o formă de refuz a realităţii de care erau dezamăgiţi. 1879, este prima creaţie eminesciană scrisă în metru popular trohaic, fiind rezultatul culegerilor folclorice ale poetului. La baza acestei poezii este o doină populară, ceea ce este sugerat prin motivul codrului şi personificarea acestuia, folosirea diminutivului în adresarea directă, existenţa dialogului şi a elementele de versificaţie. Inspirată din literatura populară, poezia este îmbogăţită cu idei filosofice, astfel fiind o elegie filosofică a cărei idee fundamentală o constituie antiteza între condiţia umană trecătoare şi eternitatea naturii. Tema romantică a condiţiei umane în raport cu timpul conferă poeziei un ton elegiac. Poezia este bazată pe un dialog între poet şi codru, prin aceasta făcându-se distincţia dintre planul codrului şi cel al naturii. Motivul central este timpul care face legătura între cele două planuri aflate în antiteză.

Planul eului liric este marcat de timpul individual care este ireversibil, trecător, iar planul codrului este marcat de timpul universal care este etern. Aceste două planuri antitetice conturează tema poeziei: omul este o fiinţă trecătoare, iar natura este veşnică. Titlul sugerează bucuria reîntâlnirii codrului, considerat un vechi prieten. Astfel codrul este personificat, ceea ce este sugerat prin dialog şi prin întrebarea din primele versuri. Ideea scurgerii timpului este redat prin succesiunea anotimpurilor de bază: iarna şi vara, care exprimă rotaţia ciclică a timpului pentru codru.

Forţa de rezistenţă a codrului este mare, nefiind afectat de asprimile iernii. Astfel pentru codru trecerea timpului înseamnă reînnoire veşnică. Se simte glasul nostalgic al poetului prin constatarea tristă că viaţa omului este lineară în raport cu timpul ireversibil. Ultima secvenţă conţine răspunsul codrului în care accentele filosofice se intensifică. Atmosfera nostalgică a poeziei este accentuată nu numai prin ideea prezentată, ci şi prin ritmul trohaic al versurilor, redând muzicalitatea melancolică a doinei. Privită în ansamblu, creaţia este o meditaţie filozofică asupra existenţei umane în care se pot descoperi şi câteva elemente de elegie relevate de tristeţea omului care se simte limitat de timp pe tot parcursul vieţii sale. This site uses Akismet to reduce spam.